5.000 TL Üstü Kesilen Faturaların E-Arşiv Olarak Düzenlenmesi Hk. Videolu Anlatım

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile büyük, orta, küçük pekçok kuruma e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye/ e_belge zorunluluk kapsamı getirilmiştir. e-Fatura kullanmaya devam ediyor ve e-Arşiv uygulamasına hala geçmediyseniz Ocak 2020’de ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Peki bunu önlemek için ne yapmalısınız? Yeni tebliğden önce e-Fatura kullanıcılarının hepsi e-Arşiv uygulamasını kullanmak zorunda değildi, e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerine kâğıt fatura kesiyordu, artık e-Fatura kullanıcıları e-Arşiv kullanmak zorunda olduğu için bütün müşterilerine elektronik fatura gönderebiliyor.

Tebliğ’e göre 01.01.2020’de kimler  e-Arşiv’e geçiyor?

  • e-Fatura kullanan tüm mükellefler
  • Aracı hizmet sağlayıcıları
  • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesi

E ARŞİV FATURANIN NASIL KESİLECEĞİ İLE İLGİLİ VİDEO TIKLAYINIZ!!! veya ALTTA LİNK VERİLMİŞTİR.

https://tv.gib.gov.tr/video_goster.php?Guid=2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi