İHBAR TAZMİNATİ - KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? SÜRELERİ NEDİR.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR

Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin istifası ya da işverenin geçerli nedeni ile feshediliyorsa, feshetmek isteyen tarafın, diğer tarafa belli bir süre önce bildirmesi gerekmektedir. Bu süreye ihbar süresi denir. Bu sürenin ne kadar olacağını belirleyen işçinin kıdem süresidir. Asgari bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanunu madde 17’de, şu şekilde belirtilmiştir:

Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı

6 aydan az olan çalışma dönemi için  2 hafta               2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için  4 hafta               4Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için        6 hafta               6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için    8 hafta               8 haftalık Ücret
                                                    
KIDEM TAZMİNATI NEDİR                               
   
belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlayabiliriz.                        
 
HESAPLAMA İÇİN
işe giriş tarihi, çıkış tarihi ve aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır                                          

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi