Mali Müşavir Kimdir?

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar.

Mali müşavirlik en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade eder.

Mali Müşavirin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları şunlardır;

 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Muhasebe defteri tutmak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,
 • Hesap ve iş planlarını analiz etmek,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri güvenini kazanmak.
 • Şirketlerin kuruluşları için Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ile ilgili işlemleri takip etmek,
 • Yeni kurulan ve hali hazırda devam eden işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek,
 • Mükelleflerinden gelir ve gider faturalarını toplayarak muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlemek,
 • Mükelleflerinden banka ekstrelerini alarak banka hareketlerini muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlemek ve ay sonlarında banka mutabakatlarını yapmak,
 • Ay sonlarında bordroları hazırlayarak mükellefe göndermek,
 • Girmiş olduğu kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları hazırlamak,
 • Aylık, üç aylık, yıllık vergi beyannamelerini hazırlamak ve elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişlerini almak.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlamak.
 • SGK ile ilgili işe giriş, işten çıkış, aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazırlamak ve elektronik ortamda onaylamak,
 • Onaylanan bildirgelere ait tahakkuk fişlerini mükelleflere ileterek SGK ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları hakkında danışmanlık yapmak,
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazmak,
 • Kuruluş işlemlerinin yanı sıra birleşme, bölünme, devir, tasfiye gibi işlemlerde mükelleflere yardımcı olmak,
 • Adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işleri yapmak,
 • Genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapmak,
 • Gerekli eğitimleri aldıktan sonra Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişilik yapmak,
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapmak, ve ilgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi