ONLİNE ŞİRKET KURULUŞU İÇİN

TEK NOKTADA ŞİRKET KURULUŞU 

10 Mart 2018 tarih 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, Odamız bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü şirket kuruluş işlemlerinde tek noktadan hizmet vermektedir.

Kuruluş aşamasında, kurucu/temsilci/vekilin gerekli kuruluş evrakı ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce yetkilendirilmiş personele başvuru yapması yeterlidir.

 KURULUŞ İŞLEM BASAMAKLARI

  • Yetkilendirilmiş personel, başvuru evraklarını teslim alır, başvuruda bulunan kişinin kimliğini kanıtlayan belgeyi inceler ve başvuruda bulunan kişinin, gerçekten ibraz edilen kimliğin sahibi olup olmadığı hususunda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerekli kontrollerde bulunur,
  • Doğrulama işlemlerinin ardından MERSİS üzerinden oluşturulan sözleşmenin dökümünü alarak kurucu/temsilci/vekile imzalatır ve sözkonusu belgeyi mühürleyerek imzalar,
  • Tahakkuk ve tahsilat işlemini gerçekleştirir,
  • Tescil işlemi ve kuruluş defter tasdikleri arka planda yürütülmek suretiyle şirketin ticaret sicil kaydı gerçekleştirilerek, tasdikname ve kuruluş defterleri yetkilendirilmiş personel tarafından ilgiliye teslim edilir.

    ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ARTIK DAHA HIZLI VE DAHA UCUZ. 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi