Sanayi Sicil Belgesi Nedir ?Vize İşlemleri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Sanayi Sicil Belgesinin veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vizesi yaptırılmalıdır.

  1. Dilekçe.
  2. Sanayi Sicil Belgesinin Aslı.
  3. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli.
  4. Kapasite Raporu fotokopisi.
  5. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
  6. Yetki Belgesi

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi