TEŞVİK DESTEĞİNDE YANINIZDAYIZ

Kullanmış olduğumuz özel teşvik yazılım ile firmalarımızın sgk teşviklerinden tam ve doğru yararlanmaları için çalışlıyor , Masrafları düşürerek mükellefimize ek fayda sağlıyoruz. 

İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ

5510 : Kuruma borçlu olmayanlara Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 5 puanlık teşvik,

46486, 56486, 66486 : Bölgesel teşvik, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primlerinin işveren hissesinin 6 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvik.

25510, 16322, 26322 : Yatırımteşvik belgesi kapsamında İşveren hissesi SPEK altı üzerinden %100 sağlanan teşvik,

6111 : Genç Ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamının isabet eden tutar kadar indirim sağlanan sigorta prim teşviki

6645 :İşbaşı eğitime programını tamamlayanların istihdamı halinde uygulanan işveren hissesi SPEK taban üzerinden %100 sigorta prim teşviki 

14857 : Engelli sigortalı istihdamında işveren verilen İşveren hissesi SPEK altı üzerinden %100 sigorta prim teşviki

5746, 15746 : Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde İşveren hissesi SPEK tamamı üzerinden %50 sigorta prim teşviki

15921 : İşsizlik ödeneği alanları işe alan işverenlere uygulanan prime esas kazanç alt sınır üzerinden tahakkuk eden kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 1 puanlık kısmı ile MYÖ ve GSS primlerinin %100 sigorta prim teşviki

17103, 27103 : İşkura kayıtlı işsizlerin istihdamına yönelik İlave istihdam sigorta prim teşviki. İmalat ve bilişim sektörü 5.412 TL 'ye kadar, diğer sektörler asgari ücret düzeyinde kazançlar için işçi işveren primlerine yönelik teşviktir.

17103,27103 : İlave İstihdam Prim ve Ücret Desteği. 01.02.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında 17103, 27103 sayılı kanun şartlarını taşıyan personeller için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak ücret desteği ve prim desteğine yönelik teşviktir.

Yeni çıkan teşvikler kısa bir sürede yazılımıza entegre olmamaktadır.


Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi