VERBİS Nedir? Şartları Nedir ? Kimleri Kapsar ?

VERBİS’e Kayıt Tarihleri

Ayrıca Kurum 19.07.2018 tarihli kararı ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün tarihlerini belirlemiştir.

Veri Sorumlusu Kayıt Başlangıç Süre Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yılık toplan bilançosu 25 milyon TL’den fazla olanlar 01.10.2018 12 ay 30.09.2019
Yurtdışında yerleşik olanlar 01.10.2018 12 ay 30.09.2018
Çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’nin altında olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar 01.01.2019 15 ay 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020
 

VERBİS Nedir? Şartları Nedir ? Kimleri Kapsar ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler veri sorumlusu olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.

Dolayısıyla siz de eğer bir işletmeye sahipseniz ve müşterilerinizin, çalışanlarınızın veya web sitesi ziyaretçilerinizin verilerini işlemekte iseniz Kanun’a göre veri sorumlusu olarak kabul edilmektesiniz.

Veri sorumlularının yükümlülüklerinden biri ve belki de en önemlisi de Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaktır. Bu sicile kayıt Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden yapılacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, VERBİS Ekim ayının başında aktive edilmiştir. VERBİS’e Buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun’un 16. maddesine ve Kurum tarafından çıkartılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’ne göre Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e asgari olarak aşağıdaki bilgileri vererek kaydolmak zorundadır.

  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki
    açıklamalar
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
  • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre


 

VERBİS’e Kayıt İstisnaları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu son 5-6 ay içerisinde verdiği bazı kararlar ile VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü altında olmayan veri sorumlularını belirlemiştir.

İstisna Kapsamında Belirlenen Veri Sorumluları Kurul Kararı Kararın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi
Tarihi Numarası
1 Otomatik olmayan yollarla veri işleyenler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
2 Noterler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
3 Dernek ve Vakıflar 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
4 Avukatlar 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
5 Siyasi Partiler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
6 SMMM ve YMM’ler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018
7 Gümrük Müşavirleri 28.06.2018 2018/68 18.08.2018
8 Arabulucular 05.07.2018 2017/75 18.08.2018
9 Çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25.000,00 TL’den az olan gerçek veya tüzel kişilerden ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri olmayanlar 19.07.2018 2018/87 18.08.2018

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi