Güncel KDV Oranları Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları

Katma değer vergisi oranları MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18 b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,…

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Ve Gerekli Evraklar

Anonim Şirket Kuruluşu ve Yapılması Gerekenler Neler ? Anonim Şirket Kuruluş Maliyetiniz; işiniz, ortak sayınız, müdür sayısınız, sermaye tutarınız ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir. Unvan, Amaç ve Konuyu nasıl Seçmeliyim ? Unvan belirlenirken Türkiye geneli sorgulama yaparak , unvan uygunluk durumuna bakılır. Amaç ve konuyu …

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Ve Gerekli Evraklar

Limited Şirket Kuruluşu ve Yapılması Gerekenler Neler ? Limited Şirket Kuruluş Maliyetiniz; işiniz, ortak sayınız, müdür sayısınız, sermaye tutarınız ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir. Unvan, Amaç ve Konuyu nasıl Seçmeliyim ? Unvan belirlenirken Türkiye geneli sorgulama yaparak , unvan uygunluk durumuna bakılır. Amaç ve konuy…

Mali Müşavir Kimdir?

Mali Müşavir Kimdir? Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar. Mali müşavirlik en basit tanımı ile devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanunu ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi bazı alanlarda yetkilendirilmiş bir meslek grubunu ifade…

DEFTER BEYAN NEDİR?

Defter-Beyan Sistemi Nedir? Defter-Beyan Sistemi; — Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin, — İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, — Basit usule tabi olan mükelleflerin, kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareket…

DANIŞMANLIK

Mali müşavirlerin en temel işleri muhasebedir. Muhasebe hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde yapmış olduğunuz işin kâr getirip getirmediğini anlayabilir ve işinizi büyütmek ya da kapatmak için karar alabilirsiniz. Bu anlamda, eğer mali işlemler doğru ölçülmezse yani eksik ya da hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz…

DENETLEME

Denetim kavramına ilişkin açıklamalara geçmeden önce, ilk planda bu kavramın ne anlama geldiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Sosyal birimlerin çeşitli alanlarında “denetim” kavramı konusunda değişik tanımlara rastlanılmaktadır. Bu tanımlardan en kapsamlı ve çalışma konusunu da kavrayan denetim tanımı “Denetlenen olarak adlandır…

DEFTER TUTMA BİLANÇO VE İŞLETME

Defter Tutma Sorumluluğu: Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Devlet harcamalarının karşılandığı, en büyük kaynak vergidir. Vergi para demektir. O halde kazanç elde eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi devleti yakından i…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi